Magnety

Upevňovacie magnety

Vďaka svojej malej veľkosti ( priemer 20 mm x 8 mm) a extrémnej sile, sú magnety ľahko aplikovateľné pri rezacom procese. Slúžia k zamedzeniu voľného pohybu malých odrezkov, vzniknutých pri rezaní obrobku, ktoré zapríčiňujú nerovnomerné rezanie, často aj lámanie drôtu. Zvláštnosť týchto magnetov je vo vhodnom pomere veľkosti magnetu k jeho veľkej magnetickej sile.

Štartovacie magnety

Štartovacie magnety sú vhodné pre elektroerozívne rezačky bez vodnej vane, ktoré pracujú len s koaxiálnym výplachom. Na týchto strojoch môžu vznikať problémy pri zarezávaní z vonkajšej strany obrobku (z hrany) a to hlavne pri veľkých výškach. Pri zarezávaní sa totiž výplach triešti o hranu obrobku a výplach môže odtláčať drôt mimo dráhu. Štartovacími magnetmi sa drôt prichytí o hranu obrobku, čím sa zamedzí uhýbaniu drôtu a tým sa vytvoria normálne podmienky pre výplach. Rozmery štyroch magnetov boli prispôsobené tak, aby bolo možné zabezpečiť výšku od 10 do 150 mm v rôznych stupňoch.

Vyťahovacie magnety

Používajú sa pri vyťahovaní odrezkov, ktoré pri rezaní spadli pod úroveň obrobku. Rôzne priemery magnetov umožňujú vytiahnutie rôznych veľkostí odrezkov. Sú veľmi vhodné pre vyťahovanie odpalkov vznikajúcich pri rezaní malých otvorov, ktoré sú často menšie ako priemer trysky výplachu a pri náhodnom vniknutí do trysky môžu poškodiť trysku alebo diamantové vedenie drôtu.

Teleskopický magnet

Vďaka silnému magnetu a nastaviteľnej dĺžke je vhodný na vyťahovanie odpalkov, ktoré zapadli na miesta, kde sa nie je možné dostať rukou, ani žiadnym iným predmetom. Dodávame 2 typy – s kovovou alebo plastovou rukoväťou.