EU_SK.png

Operacny_program_logo.jpg

 

 

 

 

Odkaz na fond pre podporu projektu: Európsky fond regionálneho rozvoj

Popis: Európsky fond regionálneho rozvoja alebo tiež Európsky fond pre regionálny rozvoj je štrukturálny fond Európskej únie, ktorého cieľom je posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť v rámci Európskej únie vyrovnávaním rozdielov v úrovni rozvoja jednotlivých regiónov, respektíve jednotlivých sociálnych skupín.

Názov projektu: Rast inovačných kapacít spoločnosti PENTA SLOVENSKO s.r.o.

Hlavný cieľ projektu: Cieľom projektuje implementáciou moderných technológií rozšíriť portfólio produkovaných výrobkov a poskytovaných služieb o nové produkty. Zároveň sa zavŕši proces realizácie technologického centra s cieľom zmeniť štruktúru služieb a vytvoriť prevádzku, ktorá umožní vlastnú výrobu.

www.opvai.sk

www.partnerskadohoda.gov.sk

Pre stiahnutie zmluvy vo formáte PDF kliknite na nasledujúci obrázok:
Zmluva_PENTA_Slovensko_s_r_o.jpg