Normálie pre strižné nástroje

Razníky

Razníky sa používajú pre dierovanie plechov z kovových alebo iných materiálov. V lisovacom nástroji sú najviac zaťažovanými dielami. Razníky sú vo všetkých priemyselných odvetviach známe svojou maximálnou kvalitou a vysokou životnosťou. Vyhotovujú sa podľa rôznych noriem a podľa výkresov zákazníkov.

Razníky podľa DIN 9861 sa vyrábajú s 60°hlavou a sú zhotovované s jemne vybrúseným povrchom (Rz 0,4 – 0,6 µ). Už viac rokov ponúkame razníky s pozaunickou alebo kužeľovou hlavou, ktoré vďaka zväčšenému polomeru znižujú poškodenie hlavy. Razníky podľa ISO 8020 sú zhotovené s valcovou hlavou, podobne ako razníky podľa DIN 9844, ktoré však ponúkajú širokú paletu priemerov. Razníky DIN 9840 sú určené pre dierovanie plechov. 40°hlava dovoľuje užšie rozloženie razníkov, čím sa znižuje aj možnosť poškodenie hláv. Štvorcové a profilové razníky podľa DIN 9846 sú dodávané s alebo bez hlavy, s priečnou alebo závitovou dierou.

Pre rozličné účely používame nasledovné materiály:

WS pre normálne zaťaženie

HWS pre intenzívne zaťaženie

HSS pre vysoko tvrdé alebo ťažké materiály

ASP 2023 pre extrémne zaťaženie