Manuálne VŔTAČKY

Vŕtačky majú vysoký výkon, obzvlášť pri vŕtaní kalených ocelí a spekaných karbidov aj v priemere diery 3 mm. Vreteno je skonštruované z dvoch blokov. Horného a dolného vedenia zo spekaných karbidov s veľmi nízkym opotrebovaním.