Normálie pre formy

Vyhadzovače

V závislosti na konštrukcii dodávame vyhadzovače s priemermi drieku v rozsahu od 0,50 až do 40 mm a s dĺžkou od 40 až do 2000 mm. Na požiadanie dodávame aj špeciálne rozmery s krátkymi dodacími lehotami.

Vyhadzovače sú známe v nástrojárňach a lisovniach pre ich vysokú životnosť a technickú spoľahlivosť. Aby sa toto podarilo, zaviedol sa spoľahlivý systém riadenia kvality do celého reťazca procesov. U dodávateľov ocele a firiem na nitridovanie sa pravidelne vykonáva audit. Kontrolujú sa suroviny a hotové výrobky podľa technických požiadaviek.

Pre aplikácie do tlakových foriem sa vyrábajú vyhadzovače z ocele spracovanej za tepla (WAS), vhodnej na nitridovanie. Ako štandardné diely sa dodávajú nasledujúce typy s odsadením a bez odsadenia:

 • Nenitridované na ďalšie spracovanie
 • Plazmovo nitridované, leštené
 • Plazmovo nitridované a čierne oxidované
 • Nitridované trubky

Pre aplikácie do vstrekovacích foriem sa najlepšie hodia nasledujúce typy s odsadením alebo bez odsadenia v závislosti na teplote spracovania, materiáli a prísad:

 • Kalené z nástrojovej ocele (WS)
 • Nenitridované na ďalšie spracovanie z ocele spracovanej za tepla (WAS)
 • Plazma nitridované, leštené (WAS)
 • Plazma nitridované a čierne oxidované (WAS)
 • Z nehrdzavejúcej ocele pre potravinársky priemysel
 • Z rýchloreznej nástrojovej ocele (HSS) na abrazívne materiály
 • Medené jadrá
 • Kalené trubky WS
 • Nitridované trubky WAS

Oxidačné povlakovanie na nitridovaných vyhadzovačoch bolo ďalej vyvinuté spoločne s firmami prevádzajúcimi nitridáciu, aby sa splnili špeciálne požiadavky ohľadom zlepšenia nasledujúcich charakteristík:

 • Ochrana predvŕtaného otvoru a formy
 • Zvýšenie životnosti formy
 • Zvýšenie životnosti vyhadzovača
 • Nelepivosť roztaveného hliníka
 • Korózna stabilita

Oxidačný povlak je pevne zapustený do povrchovej vrstvy a nedochádza k žiadnej zmene farby. Toto oxidačné povlakovanie sa taktiež používa v automobilovom priemysle, aby sa znížilo statické a šmykové trenie a dosiahla sa korózna stabilita (skúška soľným postrekom). Podarilo sa aplikovať tieto prednosti do oxidačnej vrstvy vyhadzovačov a ponúknuť zákazníkom vyhadzovač s chrakteristikami ochrany formy a optimálnej životnosti.

Na zlepšenie tribologického systému, ktorý vedie k zlepšeniu životnosti vyhadzovačov, predvŕtaných otvorov, respektíve, predvŕtaných otvorov formy, sa odporúčajú nasledujúce prídavné produkty:

 • Biely vysokoúčinný tuk pre vyhadzovače s nitridom bóru pre vstrekovacie formy a tlakové liatie až do 1400 °C

Nitrid bóru je známy aj ako biely grafit a používa sa ako veľmi suché mazadlo alebo ako prísada do vysokoúčinných mazadiel. Je chemicky stabilný až do 1400 °C, je vynikajúcim oddeľovacím prostriedkom a zvyšuje tak charakteristiku nelepivosti povrchu.

Všetky vyhadzovače sú brúsené podľa tolerancií DIN ISO. Valcové a kužeľové hlavy sú kované za tepla a tak sa koncentrácia napätia znižuje na minimum. Ak sa osádzajú a prevádzkujú podľa pokynov, hlavy sa kvôli konštrukcii neodlomia. Výška hlavy (rozmer H) pre vyhadzovače s valcovými hlavami je spracovávaná podľa normy.

Okrem uvedených produktov spološnosť ponúka ako službu povlakovanie vyhadzovačov na dosiahnutie predĺženia životnosti alebo úpravy pre špeciálne použitie:

 • TiCN (PVD)
 • TiN (PVD)
 • WC/C
 • a iné

Nové výrobky v katalógu:

Plazmovo nitridované, čierne oxidované vyhadzovače, typ A, podobne DIN ISO 6751

Vysokoúčinné mazadlo na vyhadzovače s nitridom bóru

Medené jadrá, typ A, podobne DIN ISO 6751

Vyhadzovače z nehrdzavejúcej ocele, podľa DIN ISO 6751, typ A, pre zdravotnícke zariadenia a potravinársky priemysel

Vyhadzovače podľa DIN ISO 6751, typ AH, vyrobené z HSS

Pre ďalšie informácie kontaktujte náš predajný tím.

Pre špeciálne rozmery vyrábané v menších množstvách je potrebné rátať s vyššou cenou.