EDM 313 MF30

Vysoko výkonné hlbičky sú vhodné na použitie pri výrobe náradia, foriem a erodovaní neštandardných materiálov. Ich konštrukcia je prispôsobená najmä pre vysokorýchlostné bezvýplachové erodovanie hlbokých rebier.

 KONŠTRUKCIA STROJA:

 • portálová konštrukcia 
 • lôžka a portál z polymérbetónu 
 • trvalá tuková náplň ložísk všetkých osí 
 • vysoko stabilná konštrukcia optimalizovaná pomocou FEM 
 • minimálna zastavaná plocha, integrované obslužné a pomocné systémy 
 • vysúvacia naplnená nádrž zaručuje voľný prístup k obrábanému predmetu 
 • digitálna AC-serva s vysokou rýchlosťou intervalového výplachu (akákoľvek-os až 10m/min)   


NOVÝ REVOLUČNÝ GENERÁTOR

Nové generátory Exogen a riadiaci systém Exowin MF 30, ktoré vyvinuli technici v Oberndorfe nad Neckarom, posúvajú elektroerozívne hĺbenie opäť o krok vpred. Vďaka použitiu najmodernejších technológií, ako sú napr. integrované obvody z programovateľných hradlových polí, a konštrukčných postupov, dokážu generátory Exogen efektívne riadiť nielen veľkosť a silu impulzov, ale hlavne novo ich tvar a navyše sa vyznačujú veľmi malými rozmermi. Riadiaci systém Exowin MF 30 zasa robí ovládanie hĺbičiek radu EDM ešte efektívnejšie, prehľadnejšie a užívateľsky príjemnejšie: 

 • nová technológia aj pre neštandardné materiály 
 • vysoký úber materiálu a ochrana proti opotrebovaniu elektródy 
 • optimalizácia erodovacieho procesu DIGISPARK
 •  generátor s prednastavenými stratégiami 


NOVÝ RIADIAC SYSTÉM MF 30 - ovládanie stroja je možné cez dotykovú obrazovku, rozšírenú klávesnicu a ručný ovládač.