Normálie pre strižné nástroje

Značka Tecapres predstavuje najvyšší štandard v zmysle kvality, spoľahlivosti a služieb. Prítomnosť spoločnosti na trhu s bohatou distribučnou sieťou pracujúcou v úzkej a priamej spolupráci so spoločnosťou garantuje našim zákazníkom optimálne výsledky. Naše logistické centrum nachádzajúce sa v hlavnom závode spoločne s našimi skladmi a zástupcami v každej oblasti garantujú rýchlu a absolútne spoľahlivú distribúciu našich plynových pružín.


    V prípade záujmu o tlačenú formu kontaktujte naše obchodné oddelenie.
    3D modely je možné stiahnuť priamo od dodávateľa na stránke www.tecapres.com, resp. kontaktovaním nášho obchodného oddelenia.