Grafit

Naša materská spoločnosť Penta Trading sa stala výhradným zástupcom firmy SGL Carbon pre Českú republiku a Slovensko. A preto vám dodáme akúkoľvek grafitovú elektródu v čo najkratšom čase a za veľmi priaznivú cenu.


Kvalita grafitu Made in Germany! Grafit dodávame nielen v blokoch, ale aj v prírezoch v rozmere podľa priania zákazníka. Akokoľvek zložitú elektródu vám vyrobíme na základe dodaného modelu v akomkoľvek držiaku (Hirschmann, Erowa, 3R ai). Aj vy by ste radi ušetrili, ale bojíte sa práce s grafitom? Potom neváhajte a zavolajte nás. Naši aplikačný technici na frézovanie grafitu a na hĺbenie grafitom radi a ochotne prídu za vami a nastavia vaše stroje na najlepšie parametre! Začnite šetriť čo najskôr!

VLASTNOSTI GRAFITU 

Grafit je vďaka svojim špecifickým vlastnostiam ideálnym materiálom na výrobu elektród. Oproti medi má tú výhodu, že sa oveľa ľahšie a rýchlejšie opracováva, má oveľa nižšiu hmotnosť a je výrazne lacnejšia. Navyše je schopný z opracovávaného materiálu odoberať oveľa väčšie časti, čo urýchľuje výrobu. Nesporným kladom grafitu je aj to, že sa jeho vlastnosti v čase nemenia, a preto môže byť skladovaný v podstate neobmedzenú dobu. EDM grafit je vyrábaný v izostatických lisoch, kde je lisovaný do veľkých homogénnych izotropických polotovarov – štandardne v tvare kocky alebo valca. Na výrobu elektród je preto úplne nepodstatné, či je materiál odrezaný zo stredu alebo z kraja bloku. Z chemického hľadiska je grafit na výrobu elektród fyziologicky inertný a vysoko čistý karbón. Jeho obrábanie preto nie je obmedzené akýmkoľvek zvláštnym bezpečnostným obmedzením.

TYPY GRAFITU 

Univerzálny grafit (napr. R8500 alebo R8510) je zase vhodný na výrobu elektród jednoduchých, ale aj zložitejších tvarov. Na dokončovacie práce a výrobu elektród zložitejších tvarov sa potom používa tzv. dokončovací grafit s ultrajemným zrnom (napr. R8650 alebo R8710). Rôzne druhy grafitu s odlišnou hrubosťou sa teda dokonale prispôsobia nárokom na opracovanie materiálu. Pokiaľ je grafit správne vybraný, sú s ním dosahované tie najlepšie výsledky. Všeobecne sa dá povedať, že čím je elektróda vyrobená z jemnejšieho grafitu, tým sa menej opotrebováva a výsledná hrubosť povrchu (Ra) obrábaného materiálu je menšia. Úmerne tomu sa ale znižuje množstvo materiálu, ktoré je možné z obrobku naraz odobrať.

  • R8500 – univerzálny grafit (Ra max. cca 1,6 µm)
  • R8510 – univerzálny grafit, nástupca R8500, s väčšou hustotou a pevností v ohybu, lepšie sa opracúva (Ra max. cca 1,12 µm)
  • R8520 – univerzálny grafit, náhrada za R8510. Lacenejší s rovnakými vlastnosťami (Ra max. cca 1,12 µm)
  • R8650 – grafit s jemným zrnom, ktorý je určený pre frézovanie náročných tvarových elektród a rebier (Ra max. cca 0,8 µm)
  • R8710 – ultrajemný grafit, ktorý je určený pre frézovanie tvarových elektród a rebier (Ra max. cca 0,4 µm)