Upínací systém pre hlbičky 5000

Elektroerozívne hlbičky Systém 5000 je univerzálny upínací systém na elektródy pre použitie na elektroerozívnych hlbičkách, HSC frézkach, sústruhoch, vŕtačkách, brúskach, meracích strojoch atď. 

Najvhodnejšie využitie je buď pre ručnú výmenu alebo pre automatickú výmenu prostredníctvom výmenníka alebo robotizovaného pracoviska. Hlavne výhody používania upínačov HIRSCHMANN príprava výroby keď stroj pracuje samotné upnutie na stroj za niekoľko sekúnd zamedzenie sčítania chýb pri prechode obrobku zo stroja na stroj zvýšenie pružnosti výroby (rýchle prerušenie práce pre meranie) Vlastnosti opakovateľná presnosť upnutia 0,002 mm manuálna a automatická výmena možnosť otáčania po 4×90O integrovaná referencie v X, Y a Z-osách nosnosť pre elektródy a obrobky do 100 kg nerezové prevedenie, stála presnosť stabilné, odolné proti nárazu a znečisteniu kompatibilný so všetkými upínacími a paletovacími systémami HIRSCHMANN využitie na hĺbičkách, drôtovkách, HSC-frézach, sústruhoch, brúskach, vŕtačkách, meracích strojoch atď. odolné voči teplotným zmenám (Strediaci kríž je stále v strede) Presnosť Upnutie jednotlivých držiakov so strojom je pomocou kaleného strediaceho prizmatického upínača. Vystredenie je automatické. Opakovateľná presnosť upnutia je 0,002 mm, merané 100 mm pod upínacou plochou držiaka. Pri otáčaní držiaka elektródy v prizmatickom vedení o 4×90° sa môže osová poloha zmeniť max o 0,004 mm. Musí sa vziať do úvahy, že sa chyby presadenia môžu sčítať pri použití napríklad klieštinového držiaka. Tu sa sčíta chyba držiaka a klieštiny.