SY-2535

ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO 

 • filter – 1 ks 
 • náradie – 1 
 • súprava skrinka na náradie – 1 ks 
 • skľučovadlo elektródy – 1 ks 
 • vodítko (Ø1 mm) – 1 ks 
 • elektróda (Ø1 mm, dĺžka 400 mm) – 20 ks 
 • halogénová lampa – 1 ks 
 • čerpadlo 

PRÍSLUŠENSTVO NA ŽELANIE 

 • priame odmeriavanie osí X, Y (sklenená pravítka) 
 • vodítka 0,2 – 3,0 mm 
 • naklápacia a otočná os 

Tieto stroje majú vysoký výkon, obzvlášť pri vŕtaní kalených ocelí a spekaných karbidov aj v priemere diery 3mm. Úplne všetky vretená sú testované najmenej jeden týždeň proti možnosti presakovania dielektrika a na funkčnosť. Vreteno je skúnstoruované z dvoch blokov. Horného a dolného vedenia zo spekaných karbidov s veľmi nízkym opotrebovaním.

Charakteristika elektroerozívneho vŕtania:

 • riadiaci systém BECKHOFF so systémom Windows CE 
 • vysoká rýchlosť, pružnosť a spoľahlivosť 
 • 12" LCD obrazovka s dotykovým komfortným ovládaním 
 • programovanie pozícií na stroji pomocou dialógových okien 
 • automatické vŕtacie cykly podľa parametrov 
 • import CNC dát z CAM systémov 
 • automatické meracie cykly 
 • natočenie súradnicového systému, prispôsobenie súradníc upnutému obrobku 
 • diaľková diagnostika, SMS hlásenie stavu 
 • sledovanie efektivity prevádzky a prevádzkových nákladov 
 • napojenie na LAN, zdieľaná plocha 
 • automatické meranie opotrebenia trubičky 
 • presnosť pozíciovania až 0,001 mm 
 • rýchlosti ventilátorov podľa zvyškového tepla 
 • tichý chod 
 • hospodárna prevádzka 
 • vhodné na postupné rozširovanie