Exeron 310 MF20

Parametre stroja:

Exeron EDM 310 MF20 s.n.2575 rok výroby 2008

Generátor EroForm – 60A s protizápalovou APF kartou

Výmenník nástrojov - otočný 20 pozícií

C-box

Prietokový doskový výmenník pre chladenie dielektrika pomocou chladiacej vody

Upínacia hlava (možnosť výberu Erowa alebo Hirschmann – 3R za príplatok)

Mechanika stroja:

Kompletné vyčistenie mechaniky stroja.

Vyčistenie všetkých krytov, ochranných prvkov a iných častí stroja.

Vybrúsenie a napráškovanie všetkých krytov stroja.

Striekanie mechaniky stroja.

Kompletná výmena káblov mechaniky okrem káblov motorov a enkóderov.

Výmena guličkových skrutiek s ložiskami na všetkých osiach X,Y a Z

Systém dielektrika:

Odsatie kalu a úplné vyčistenie nádrže dielektrika pod celou mechanikou.

Vyčistenie všetkých hadíc a jednotlivých ventilov a šrúbení.

Výčistenie nádob na filtráciu a výmena filtrov.

Výmena čerpadla dielektrika.

Výmena membrány ventilu ovládaného vzduchom pre rýchle napúšťanie.

Výmena rýchloupínacích konektorov na pripojenie prídavného výplachu.

Výmena hadíc.

Vzduchový systém:

Kompletná výmena vzduchových hadíc v celom stroji.

Výmena regulátorov tlaku vzduchu s odkalovačmi a inštalácia digitálnych manometrov na kontrolu tlaku vzduchu a kontrolu prítomnosti elektródy v upínači.

Výmena regulátoru vstupného tlaku spolu s 5 mikr. Filtrom vzduchu

Zdvíhacia vaňa a stôl:

Kompletne vyčistený systém zdvihu vane a samotnej vane.

Prebrúsenie upínacieho stola.

Výmena tesnení pracovnej vane.

Nastavenie senzorov a koncových spínačov pracovnej vane.

Generátor:

Vyčistenie skrine generátora, oprava generátora a výmena výkonových relé pre spínanie polarity.

Výmena 4x UZ relé.

Výmena ventilátorov generátora a mriežok pre sanie a vyfukovanie vzduchu.

Výmenník nástrojov (otočný) 20 násobný:

Vyčistenie a nastavenie geometrie výmenníku

Výmena všetkých segmentov vidličiek výmenníku.

C-os:

Výmena osi C.

Nastavenie referenčnej polohy osi C.

Nastavenie roviny a hádzavosti osi C a pneumatického upínača

Ochranné kryty:

Vyčistenie ochranných krytov a nastavenie.

Výmena plexiskla ochranného zdvíhacieho krytu.

Renovácia ochranných roliet osi X, Y a Z.

Skriňa riadenia:

Vyčistenie skrine riadenia od prachu.

Výmena ventilátoru chladenie skrine riadenia.

Repasácia servozosilovačov osi X,Y,Z,C (výmena interných ventilátorov)

Kontrola elektrických prvkov, stykačov a istiacich prvkov.

Repasácia diaľkového ovládača pre manuálne ovládanie stroja.

Riadiaci systém:

Výmena HDD za SSD typ disku + inštalácia operačného systému a riadiaceho systému MF20

Výmena záložnej batérie PC

Výmena klávesnice

Geometria stroja:

Laserové kompenzácia presnosti pojazdov osi X, Y, Z

Nastavenie geometrie kolmosti osi XY, XZ, YZ

Vyrovnanie roviny stolu a nastavenie rovnobežnosti T drážok s osou X