Normálie pre formy

Spoločnosť Bru y Rubio bola založená v 60-tych rokoch ako priemyselná dodávateľská spoločnosť, postupne sa však viac zameriavala na oblasť vstrekovania foriem. Dnes je Bru y Rubio dodávateľom štandardných foriem, príslušenstiev a riešení pre výrobcov foriem pre vstrekovanie plastu.


V priebehu posledných rokov Bru y Rubio prenikol aj na zahraničný trh, a dnes poskytuje svoje služby popri Španielsku aj v Portugalsku a Francúzsku.
V roku 2007 sme zriadili Bru y Rubio Portugal s vlastnou štruktúrou a stálym skladom materiálov, aby sme zlepšili servis ponúkaný svojím portugalským klientom.Programové ciele
Na základe 40 rokov skúseností sme si vytýčili cieľ dosiahnuť európsky rozmer v našej činnosti. Ponúkame širokú škálu tovarov a služieb. Ponúkame našim zákazníkom program, kde budú riešiť akékoľvek problémy súvisiace s dodávkou rôznych druhov produktov potrebných pre ich činnosť.

Zákazníci

Tím spoločnosti Bru y Rubio nepozostáva len z ľudí pracujúcich denno-denne v spoločnosti, ale každý jeden zákazník je dôležitou časťou tímu. Prinášame riešenia pre každé technické požiadavky konečného spotrebiteľa a vytvárame s každým z nich vzťah, v ktorom si vzájomne rozširujeme svoje vedomosti.

Produkt

Našim cieľom je maximalizovať hodnotu ponúkanú zákazníkom vo forme našich produktov a riešení. Aby sme to dosiahli, priebežne zdokonaľujeme naše technické zručnosti a znalosti o našich produktoch, čím neustále môžeme ponúknuť trhu najlepšie vyváženie vzťahu ceny a kvality.
Neustála inovácia je v Bru y Rubio nutnosťou, a teda na úrovni produktov priebežne uvádzame nové produkty alebo sortiment v rámci línii našich produktov kvôli tomu, aby sme boli schopní ponúkať optimálne riešenie v každom čase.

Servis

Servis v našom ponímaní zahŕňa:
• Technická podpora
• Krátke a presné dodacie termíny
• Rozrastajúci sa sortiment produktov
• Testované a kontrolované produkty
• Ceny, ktoré dovolia naším zákazníkom konkurovať na globálnom trhu
• Garancia úplnej spokojnosti

V prípade záujmu o tlačenú formu katalógu prosím kontaktujte naše obchodné oddelenie.