Exeron 313 MF20

Parametre stroja:

Exeron EDM 313 s.n.6519 rok výroby 2014

Generátor exoPULSE Rev3 (interface verzia 72) – 60A

Výmenník nástrojov - rovný 6 pozícii

Chladenie dieletrika Thermogamma DG 14a

Upínacia hlava (možnosť výberu Erowa alebo Hirschmann – 3R za príplatok)

Stav hodín pred generálkou: 7 589 hodín

Popis prác generálke:

Mechanika stroja:

Kompletné vyčistenie mechaniky stroja.

Vyčistenie všetkých krytov, ochranných prvkov a iných častí stroja.

Kompletná výmena káblov mechaniky okrem káblov motorov a enkóderov.

Výmena guličkových skrutiek s ložiskami na všetkých osiach X,Y a Z

Systém dielektrika:

Odsatie kalu a úplné vyčistenie nádrže dielektrika pod celou mechanikou.

Vyčistenie všetkých hadíc a jednotlivých ventilov a šrúbení.

Výmena nádob na filtráciu a výmena filtračných vložiek .

Výmena čerpadiel dielektrika. (napúšťacie, filtračné)

Výmena hydrauliky výplachového čerpadla.

Výmena membrán ventilov ovládaných vzduchom pre výplach, sanie a rýchle napúšťanie.

Výmena rýchloupínacích konektorov na pripojenie prídavného výplachu na stole.

Vzduchový systém:

Kompletná výmena vzduchových hadíc v celom stroji.

Výmena solenoid ventilov pre spínanie brzdy osi C a uvoľnenia upínača elektród a kontroly prítomnosti elektródy v upínači a ovládania výmenníku.

Výmena digitálnych manometrov pre kontrolu tlaku v systéme a detekcie prítomnosti elektródy.

Výmena regulátoru vstupného tlaku spolu s 5 mikr. Filtrom vzduchu

Zdvíhacia vaňa a stôl:

Kompletne vyčistený systém zdvihu vane a samotnej vane.

Prebrúsenie upínacieho stola.

Výmena tesnení pracovnej vane.

Nastavenie senzorov a koncových spínačov pracovnej vane.

Generátor:

Vyčistenie skrine generátora - (V72)"

Výmenník nástrojov (rovný 6 nástrojov):

Vyčistenie a nastavenie geometrie výmenníku

Výmena všetkých vidličiek výmenníku.

C-os:

Vyčistenie osi C aj vo vnútri.

Nastavenie uhlíkových kontaktov pre hĺbenie.

Nastavenie referenčnej polohy osi C.

Nastavenie roviny a hadzávosti osi C a pneumatického upínača.

Ochranné kryty:

Vyčistenie ochranných krytov a nastavenie.

Renovácia ochranných roliet osi X, Y a Z.

Iné:

Nové priemyselné led osvetlenie Landmann

Skriňa riadenia:

Vyčistenie skrine riadenia od prachu.

Výmena ventilátoru chladenia skrine riadenia.

Repasácia servozosilovačov osi X,Y,Z,C

Kontrola elektrických prvkov, stykačov a istiacich prvkov.

Nový ručný ovládača ručného ovládača.

Výmena klávesnice.

Riadiaci systém:

Nový bočný panel riadenia-

Inštalácia riadiaceho systému na nový harddisk a upgrade riadiaceho systému a PLC riadenia na poslednú verziu MF20 riadiaceho systému + nová záložná batéria (možný upgrade na MF30 za príplatok)

Geometria stroja:

Laserové kompenzácia presnosti pojazdov osi X, Y, Z

Nastavenie geometrie kolmosti osi XY, XZ, YZ

Vyrovnanie roviny stolu a nastavenie rovnobežnosti T drážok s osou X