Office

Na špici v kvalite a servise elektroerozívnych strojov

Spoločnosť PENTA SLOVENSKO, s.r.o. nadviazala na úspešnú tradíciu poskytovania nielen kvalitných EDM (elektroerozívnych, či elektroiskrových) strojov, ale hlavne na kvalitný servis a poskytovanie poradenstva pre EDM obrábanie.

Zabezpečujeme profesionálny, spoľahlivý a rýchly servis, aplikačnú a technologickú pomoc zákazníkom, a to nielen osobným servisom, ale aj „Ďiaľkovým dohľadom strojov“, internetovým modulom „Helpdesk“ a „Horúcou servisnou linkou“. Viac