Naši odborne vyškolení technici sú Vám k dispozícií pomôcť 24 hodín denne. V prípade poruchy, resp. plánovania servisnej prehliadky, prosím kontaktujte priamo technikov, resp. asistentu servisu, aby Vám naplánovala stretnutie.

  • Servisný zásah začína telefonickou analýzou a poradenstvom, v prípade potreby diaľkovým pripojením k stroju a analýzou s možnosťou úpravy systému na diaľku.
  • Technici sú pripravení na základe obojstrannej dohody k okamžitému výjazdu.
  • Disponujeme kompletnou zásobou náhradných dielov
  • Vysoká odbornosť servisných technikov je daná úzkou spoluprácou s vývojovými pracovníkmi výrobcov strojov.

Telefonické a emailové kontakty sú k dispozícií na tejto stránke.

Hotline Slovenská republika: +421 903 904 874