Upínanie pre obrábacie stroje

Rýchla a presná paletizácia obrobkov je rozhodujícim predpokladom pre rýchlu, hospodárnu a presnú výrobu. Paletizačný systém 8000 je ideálny pre frézovacie a vrtacie stroje. Taktiež je vhodný pre brúsenie naplocho a i pre súradnícové brúsky. S úspechom sa tiež nasadzuje na elektroerozivne stroje.

Kategórie: Upínanie .

 

Systém 8000 pre paletizáciu

Minimalizácia prípravných časov a zlepšená priechodnosť obrobkov vo výrobe Paletizačný systém 8000

Rychla a presná paletizácia obrobkov je rozhodujícim predpokladom pre rychlu, hospodárnu a presnú výrobu. Paletizačný systém 8000 je ideálny pre frézovacie a vrtacie stroje. Taktiež je vhodný pre brúsenie naplocho a i pre súradnícové brúsky. S úspechom sa tiež nasadzuje na elektroerozivne stroje.

Presnosť, úspornosť a výrazné skrátenie prípravných časov stojí v strede pozornosti pri používaní tohoto paletovacieho systému.

Pre racionálnu výrobu sa môže použiť ručná výmena paliet alebo sa dá úspešne využiť plne automatizovaná výmena pomocou robotov.

Vlastnosti:

  • Poziciovacia opakovateľnosť, presnosť 0,002 mm
  • Integrovaná X-Y- Z-referencia všetkých paliet a držiakov
  • Vysoko presné, silové upínanie 60 000 N
  • Do 300 kg hmotnosti obrobkov
  • Veľkosť paliet od 88 - 320 mm
  • Stabilné, kompaktné, hospodárne prevedenie
  • Manuálna alebo plne automatická výmena pomocou robotov
  • Kompatibilita so systémami 4000 a 5000 pre drôtové rezačky a hĺbičky