EDM 314

Vysoko výkonné hĺbičky sú vhodné na použitie pri výrobe náradia, foriem a erodovánie neštandardných materiálov. Ich konštrukcia je prispôsobená zvlášť pre vysokorýchlostné bezvýplachové erodovanie hlbokých rebier.

Kategórie: Exeron .

Vysoko výkonné hĺbičky sú vhodné na použitie pri výrobe náradia, foriem a erodovánie neštandardných materiálov. Ich konštrukcia je prispôsobená zvlášť pre vysokorýchlostné bezvýplachové erodovanie hlbokých rebier. 
 

Konštrukcia stroja

 • portálová konštrukcia
 • lože a portál z polymerbetónu
 • trvalá tuková náplň ložisiek všetkých osí
 • vysoko stabilná konštrukcia optimalizovaná pomocou FEM
 • minimálna zastavaná plocha, integrované obslužné a pomocné systémy
 • vysúvacia, naplnená nádrž zaručuje volný prístup k obrábanému predmetu
 • digitálne AC-serva s vysokou rýchlosťou intervalového výplachu ( každá os až 10m/min)

 

Nový revolučný generátor

 • nové technologie i pre neštandardné materiály
 • vysoký úber materiálu a ochrana proti opotrebeniu elektródy
 • optimalizácia erodovacieho procesu DIGISPARK
 • generátor s prednastavenými erodovacími postupmi

 

Nový riadiaci systém MF 20

 • ovládánie stroja je možné cez dotykovú obrazovku, rozšírenú klávesnicu a ručný ovládač

 

Technické dáta

 
Stroj   EDM 314
Posuvy X x Y x Z (mm)   900×700×450
Upínací stôl (mm)   1150×850
Pracovná vaňa (mm)   1200×900
Objem dielektrika (l)   1800
Odstup stôl-pinola (mm)   250 / 700
Nosnosť elektródy (kg)   50 / 500
Hmotnosť obrobku (kg)   3000
Výška hladiny (mm)   500
Hmotnosť stroja (kg)   8000
Rozmery stroja (mm)   2200×3410×3100
Generátor (A)   60
Prívodné napätie   400 V, 50 Hz
Príkon (kVA)   12