rok 1991:
- založenie spoločnosti PENTA TRADING, spol. s r.o. ( Praha - ČR )

rok 1992: 
- prevzatie firmy jedným spoločníkom 
- zisk výhradného zastúpenia firmy STEINEL NORMALIEN v oblasti predaja dielov pre strižné nástroje

rok 1994:
- prvá účasť na strojárskom veľtrhu v Brne

rok 1996:
- založenie spoločnosti PENTA SLOVENSKO, s.r.o. ( Poprad - SR )

- prvá účasť na strojárskom veľtrhu v Nitre

rok 2000:
- otvorenie technologického centra elektroerózie v Lounoch ( ČR )

- zisk "Zlatej medaily" na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne ( ocenená - drôtová rezačka HITACHI )

rok 2002:
- založenie spoločnosti PENTA POLSKA, Sp. z o.o. ( Wroclaw )

rok 2006:
- otvorenie aplikačného centra ( pobočka Morava - Postřelmov )

- zisk výhradného zastúpenia firmy TECAPRES v oblasti plynových pružín

rok 2007:
- otvorenie aplikačného strediska HSC frézovania a hĺbenia ( Říčany pri Prahe )

rok 2008:
- spustenie systému Helpdesk - nástroja pomoci našim klientom s EDM strojmi

rok 2009:
- dokončenie stavby sídla spoločnosti PENTA SLOVENSKO, s.r.o. ( Poprad )

- zisk výhradného zastúpenia firmy SGL Carbon pre predaj grafitu

rok 2010

-nové logo PENTA

rok 2011

-slávnostné otvorenie spoločnosti PENTA SLOVENSKO, s.r.o.

-FANUC nová rada α-1iE

rok 2012

-PENTA Trading oživila predaj normálií do nástrojov a foriem

rok 2013

-FANUC prichádza na trh s novou rezačkou ALPHA CiA

-PENTA Trading sťahovanie do nových priestorov v Řičanoch

rok 2014

-inštalácia najväčšej hĺbičky na Slovensku PENTA 2010 CNC

rok 2015

-akcia Svet priemyslovej automatizácie - stretnutie zakaznikov spoločnosti FANUC Czech

rok 2016

-otvorenie pobočky Penta Južná Morava

-stretnutie obchodných partnerov FANUC v Japonsku

rok 2019

- rozšírenie sortimentu v predaji obrábacích centier L.K.Machinery všetkých typov.

rok 2022