MSV v Brne 2017

20171027130742_uvod-nahled.jpg

Ďakujeme za návštevu všetkým, ktorí navštívili náš stánok a už teraz sa tešíme na príjemné stretnutie s Vami na ďalšom MSV veľtrhu v budúcom roku 2018 :)

V pavilónu P na stánku 22 sme vystavovali nové stroje a moderné riešenia umožňujúce automatizáciu obrábania.

Predstavených 5 noviniek a inovácií:

  • Elektroerozívna drôtová rezačka FANUC ROBOCUT α-C800iB s osou Z510
  • PENTA 534GRi CNC – inovovaná elektroerozívna hĺbička s posuvnou vaňou
  • PENTA 432i HSC  – inovované  HSC vertikálne frézovacie centrum určené predovšetkým pre obrábanie elektród, farebných kovov, plastov a dreva
  • Kombinácia elektroerozivnej hlbičky Exeron 313  a EROWA Robot Compact 80 – zostava umožňujúca manipuláciu s obrobkom a elektródou pre prevoz jedného alebo dvoch strojov
  • Čipovanie elektród – Inteligentné programovanie hĺbičiek PENTA